Beleid schrijven

Heb je eenmaal je stichting opgericht, dan dien je een beleidsplan te gaan schrijven.

Een beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop jouw organisatie  het werk uitvoert om dedoelstelling te
bereiken.
Beleidsplannen kunnen kort en lang. Wanneer je de ANBI status wenst aan te vragen volstaat vaak een kort en krachtig beleidsplan maar wanneer je gaat voor het CBF keurmerk dan zul je met een uitgeberid beleidsplan moeten komen.

Een goed beleidsplan is als het waren een instrument voor je organisatie en eventuele medewerkers. Het is de rode draad voor je organisatie.
Hoe verwezenlijk je de missie- en visie? Wat zijn jullie  activiteiten? Welke doelstellingen willen jullie bereiken? Hoe beheer je de organisatie en welke middelen zullen jullie hiervoor inzetten?

Waarom schrijf je een beleidsplan?

Je schrijft het beleidsplan voor je zelf maar ook voor anderen. Zodat iedereen weet wat je plannen zijn, hoe je die gaat uitvoeren en over welke periode.
Maar er is meer. Visie, missie, doelstelling en marketing..het zijn allemaal onderwerpen die je in je beleidsplan kwijt kunt. Je geeft richting aan hoe je je doelen wilt bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn.

Inhoud beleidsplan

De inhoud en opbouw van een beleidsplan bestaat uit:

  • Inleiding
  • Termijn van het beleidsplan ( doorgaans 1 tot 4 jaar)
  • Missie en visie
  • Strategie
  • Huidige situatie
  • Activiteiten van de stichting
  • Bestuur en medewerkers
  • Financien

In al deze hoofdstukken leg je uit wat je gaat doen en hoe. Denk dus goed na over je missie en visie maar ook over de strategie van de komende jaren.
Vergeet in je beleidsplan niet het beloningsbeleid mee te schrijven.

Meer advies nodig? Mail dan met info@filantrotante.nl