Het verhaal van Overijssel – beschikbare subsidie

Het doel van deze subsidie:  ‘Het verhaal van Overijssel’,  is het stimuleren van activiteiten om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van archeologie te verbeteren.
Ook in aanmerking komen uitvoering van restauratie en herstelwerkzaamheden en activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed.
Deze activiteiten dragen bij aan het levend houden van immaterieel erfgoed en de streektaal.

Het budget is verdeeld over de verschillende activiteiten zoals hierboven benoemd. De eventuele bijdrage van de provincie is 40 tot 60% van de subsidiabele kosten.
De subsidie is aan te vragen bij de provincie Overijssel.

subsidie overijssel archeologie filantrotante fondsenwerving

 

Wil je meer weten? Mail dan met info@filantrotante.nl