De leukste fondsenwerver van Nederland biedt ook overige diensten!

Advies en ondersteuning fondsenwerver fondsenwerving Filantrotante
coordinatie burgerinitatieven
bewonersparticipatie en zienswijzen filantrotante fondsenwerving

Communicatie enzo

Het is de basis van zo’n beetje alles: communicatie.
Zonder goede communicatie kan alles in het honderd lopen en dat is iets wat je natuurlijk niet wilt.
De FilantroTante kan uitkomst bieden, zowel op het digitale vlak als op fysiek gebied.

Natuurlijk met mijn eigen stijl, maar wel lekker duidelijk.
Ik ben in te zetten bij het ontwikkelen van teksten voor je website en sociale media.

Iemand nodig die obeserveert waar het nu mis gaat bij jullie communicatie? De FilantroTante legt de vinger op de zere plek.
Wil je een gespreksleider of iemand die vragen stelt? Ook dat ligt binnen mijn mogelijkheden.

Vraag eens naar de mogelijkheden. Whatsappen gaat het snelst: 06-43031690

Voor deze dienst geldt het normale uurtarief.

Coördinatie burgerinitiatieven

Vooropsteld: Deze dienst geldt niet binnen de gemeente Steenwijkerland

De gemeenteraad stelt het beleid vast, bepaalt hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan.
Heb je als burger een goed idee in het algemeen belang? Of zie je dat er bepaalde zaken maar niet op de agenda komen van de gemeenteraad?

 

Ook  hier kan de FilantroTante je van dienst zijn.
Ik zoek samen met jou uit of jouw idee haalbaar is en stel samen met de bewoners een plan van aanpak met en begroting op.
We bekijken wat de voorwaarden zijn voor het indienen van een burgerinitiatief en we leggen de contacten met de mensen binnen de gemeente.

 

Voor deze dienst geldt een uurtarief van € 45,00

Ondersteuning bewonersparticipatie en opstellen zienswijzen

Voorop gesteld: deze dienst is niet beschikbaar voor de gemeente Steenwijkerland vanwege het feit dat ik daar gemeenteraadslid ben.

Heeft jouw gemeente een voorstel waar je het niet mee eens bent?
Vind je dit niet terecht maar twijfel je of het zinvol is om een zienswijze in te dienen?
In de praktijk zie ik vaak dat het indienen van een zienswijze loont.

Ook al is er geen garantie dat een zienswijze daadwerkelijk het besluit beïnvloedt, toch is het meer dan de moeite waard om een bezwaar op te stellen als je het niet eens bent met een voorgenomen voorstel vanuit een gemeente.
Soms zal een gemeente een plan aanpassen of wijzigen en in een enkel geval zal een voorstel van tafel worden geveegd vanwege de bezwaren.
Belangrijk is dat een zienswijze gestoeld is op feiten en minder op emotie. De kans van slagen is dan groter.

Twijfel je  of je een zienswijze moet indienen? Of weet je niet precies hoe je dit moet aanpakken? De FilantroTante denkt graag mee.
Ik ben bekend met raadsvoorstellen, bestemmingsplanwijzigingen en overige overheidsdocumenten.

Voor deze dienst geldt een uurtarief van € 45,00