Heel veel stichtingen kampen met een probleem.
Namelijk de organisatiekosten, oftewel de overhead.
Organisatiekosten én mooie projecten uitvoeren zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zonder organisatiekosten kun je amper een project uitvoeren. Zonder projecten ook geen organisatie.

Veel vermogensfondsen benoemen expliciet dat zij geen organisatiekosten financiëren en dat is dus een probleem voor veel organisaties.
Er zijn ook vermogensfondsen waarbij een deel van de organisatiekosten mogen worden opgevoerd.
Nog steeds een probleem.

Tijdens mijn tijd op Windesheim is er natuurlijk gesproken over organisatiefinanciering.
Henk van Stokkum had over de financiering van projecten, en dus niet organisaties, een uitgesproken mening kan ik mij herinneren.
Het heeft mij tot de dag van vandaag bezig gehouden…

Enige tijd geleden sprak ik iemand uit een groot familiebedrijf. Hij gaat van tijd tot tijd naar bijeenkomsten van andere familiebedrijven en daar was een veel gehoorde ‘klacht’ toch wel: “We willen wel geven maar we weten niet aan wie”. 

Ik vind het altijd fantastisch als ik verbanden kan leggen en in dit geval was het eigenlijk appeltje-eitje.
Mijns inziens een prachtige oplossing waar nog niet veel over wordt gesproken: namelijk het adopteren van een stichting voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Door bedrijven.
Het bedrijf neemt een stichting voor een periode onder de vleugels.
Een klassieke win-win situatie.
Het bedrijf doet op deze manier een bijdrage aan MVO en organisaties kunnen in de overeengekomen periode van ondersteuning een plan  opstellen om na de periode toekomstbestendig te worden.
Natuulijk kan een bedrijf er ook voor kiezen om een levenlang een commitment aan te gaan; het is maar net welke afspraken er gemaakt worden.
Je zou als bedrijf er zelfs voor kunnen kiezen om de stichting te laten huisvesten op je eigen locatie.
Mogelijkheden te over!

Het is dus geen sponsoring maar een duurzame verbinding tussen commercieel en non-profit.

Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken?