Blog

Zorg voor je visitekaartje

Ik zie het nog te vaak.Stichtingen die amper iets doen aan de website. In het verleden had ik een werkgever die vond dat als er eens per twee weken iets gedaan werd aan de site, dat wel moest volstaan.Maar ik zie ook regelmatig dat er maanden niets gedaan is aan een...

Bijeenkomst Lenny Geluk-Poortvliet

Aanstaande maandag, 25 maart ben ik uitgenodigd op Hogeschool Windesheim waar mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet een bezoek zal brengen.Aanleiding is dat het kabinet de komende jaren ruim 300 miljoen extra gaat reserveren voor het behoud van cultureel erfgoed. Dat is een...

Een opdracht niet aannemen

Binnen de fondsenwervingswereld wordt vaak gesproken over integriteit.Met name wordt dan geschreven over de gedragscode voor fondsenwervers. Op die manier wil onder andere het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, zorg dragen voor een transparante en integere...

De Jaarrekening

Het zit er weer aan te komen:  de jaarrekening. Een belangrijk onderdeel van stichtingen en verenigingen. Wat belangrijk is bij het opstellen en publiceren van de jaarrekening: Als bestuur ben je jaarlijks verplicht om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de...

Back to normal

Het is even stil geweest rondom De FilantroTante en dat alles had te maken met Internationale Vrouwendag. Naast mijn werk als fondsenwerver ben ik initiatiefnemer van het online platform Internationale Vrouwendag en je begrijpt dat dit mijn tijd compleet opslokt in de...

Subsidie stimuleren wooninitiatieven

Subsidie stimuleren wooninitiatieven in Overijssel: wie durft deze uitdaging aan? Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein in Overijssel. Er is minimaal € 25.000 per project...

Filantropie is alleen voor rijken

Af en toe komen je er artikelen voorbij waarbij je haren recht overeind gaan staan.Zo ook op 01 februari in de Volkskrant.Een artikel waarbij Anand Giridharadas ons probeert  uit te leggen dat filantropie een pleister is op de schade die de allerijksten...

Hoe kom je aan geld voor jouw initiatief

Je hebt een idee om je buurt, wijk, dorp of stad mooier te maken. Mensen enthousiast gemaakt om mee te doen. Een plan van aanpak opgesteld en de taken verdeeld. Klaar voor de volgende stap: het zoeken van een financier die helpt jullie plan te realiseren. Welk fonds...

Mijn visie

Mijn toekomstdroom is dat stichtingen niet meer op projectbasis worden gefinancierd maar op organisatiebasis. Bij gebleken succes van een project met daarna een organisatiefinanciering verkrijgen stichtingen bestaansrecht en kunnen zij nog beter hun doelen nastreven!

 

Contact

Tel: +31 6 43031690

Mail: info@filantrotante.nl

Kvk: 51419823

Bank: NL10 INGB 0008 3196 27

 

Social Media