Deze tante helpt je graag!

advies

De fondsenwerver adviseert en ondersteunt.

Dat kan zijn omdat je wilt professionaliseren of omdat je een expert nodig hebt voor het ontwikkelen van plannen met begrotingen

advies en ondersteuning van de fondsenwerver

professionaliseren

Veel stichtingen hollen vaak achter de feiten aan. Ze pakken zaken veelal adhoc aan. En dat is jammer want met een professionele stichting kom je beter beslagen ten ijs.

De expertise van de FilantroTante ligt bij het ondersteunen van het professionaliseren van stichtingen.
Een meerjaren beleidsplan, vrijwilligersbeleid of bijvoorbeeld een sociaalmarketingplan.

 

advies bestuur

 

advies en ondersteuning van de fondsenwerver
van idee naar project fondsenwerving

project en begroting

Wanneer je een goed idee hebt en hiervoor financiën nodig hebt dan dient het geheel te worden gegoten in een mooi jasje van projectplan, begroting en dekkingsplan.
Dat vergt nogal wat tijd en energie als dit geen dagelijkse kost voor je is.
Maar geen nood: de FilantroTante kan je daarbij ondersteunen: ik vang de juiste woorden voor je die nodig zijn voor een goed project.
Met de juiste ingrediënten op weg naar een succesvolle financiering van jouw project.

 

haalbaarheid en financiering

En natuurlijk moet je niet vergeten te onderzoeken of je project haalbaar is. Is er draagvlak voor?

Wanneer dat allemaal helder is, dan gaan wij op zoek naar financiering.
Dat kan zijn bij de vermogensfondsen of bij subsidieverstrekkers.

In een bepaald geval kan het ook zo zijn dat een sponsor een bijdrage kan leveren.

 

haalbaarheid en financiering fondsenwerving

Even op een rijtje dus:

Onderzoek

Projectplan schrijven

Begroting opstellen

Dekkingsplan

Het idee moet worden uitgeschreven in een gedegen projectplan waarbij je niet moet vergeten wat het probleem is wat jij gaat oplossen met het project.
Dit dient goed omschreven te worden.
Verder moet je goed in kaart hebben of er dan ook behoefte is aan het project (de oplossing dus). Hoe groot is het draagvlak?
En is het project toekomstbestendig? Start je met een pilot om het uit te testen? En wat is de impact van je project?
Heb je het allemaal scherp achter de bril dan pas ga je het projectplan schrijven. Het kan dus zijn dat je ondertussen verschillende stakeholders gaat bezoeken om te vragen naar hun ervaring, mening en draagvlak. En zo werk je langzamerhand toe aan een gedegen plan.

Een mooi praktijkvoorbeeld is het idee van mij in 2016: Een wegloophuis voor minderjarige jongeren.
Het schrijven van dit gedegen plan heeft ongeveer 1 jaar tijd gekost en er zijn talloze  gesprekken gevoerd met gemeenten, daklozenopvang, zwerfjongeren, sociaal werk, politie en meer.
Al hun adviezen zijn meegeschreven in het plan.