Begeleiding bij het schrijven van jouw projectplan en begroting

De FilantroTante helpt bij het schrijven van een gedegen projectplan, begroting en dekkingsplan

Wanneer je een goed idee hebt en hiervoor financiën nodig hebt dan dient het geheel te worden gegoten in een mooi jasje van projectplan, begroting en dekkingsplan.
Dat vergt nogal wat tijd en energie als dit geen dagelijkse kost voor je is.
Maar geen nood: de FilantroTante kan je daarbij ondersteunen: ik vang de juiste woorden voor je die nodig zijn voor een goed project.
Met de juiste ingrediënten op weg naar een succesvolle financiering van jouw project.

Stap 1: van idee naar projectplan: onderzoek!

Het idee moet worden uitgeschreven in een gedegen projectplan waarbij je niet moet vergeten wat het probleem is wat jij gaat oplossen met het project.
Dit dient goed omschreven te worden.
Verder moet je goed in kaart hebben of er dan ook behoefte is aan het project (de oplossing dus). Hoe groot is het draagvlak?
En is het project toekomstbestendig? Start je met een pilot om het uit te testen? En wat is de impact van je project?
Heb je het allemaal scherp achter de bril dan pas ga je het projectplan schrijven. Het kan dus zijn dat je ondertussen verschillende stakeholders gaat bezoeken om te vragen naar hun ervaring, mening en draagvlak. En zo werk je langzamerhand toe aan een gedegen plan.

Een mooi praktijkvoorbeeld is het idee van mij in 2016: Een wegloophuis voor minderjarige jongeren.
Het schrijven van dit gedegen plan heeft ongeveer 1 jaar tijd gekost en er zijn talloze  gesprekken gevoerd met gemeenten, daklozenopvang, zwerfjongeren, sociaal werk, politie en meer.
Al hun adviezen zijn meegeschreven in het plan.

Stap 2: van projectplan naar begroting

Wanneer het plan geschreven is moet je gaan berekenen wat alles kost en hier zitten nogal wat haken en ogen aan. Je kunt bijvoorbeeld niet klakkeloos je hele organisatiekosten opvoeren in de begroting van dit project. Zomaar even een dingetje….
Maar hoeveel procent overhead mag je dan wel opvoeren? En hoe zit het met een eventuele fondsenwerver die je in moet huren?

En van begroting naar dekkingsplan

Het dekkingsplan is niets minder dan wie gaat wat betalen. Zo kun je de kosten van je begroting dus min of meer verdelen over de verschillende fondsen die je gaat aanvragen.
Dat is ook geen willekeur; elk fonds heeft weer een andere doelgroep die zij ondersteunen en ook de voorwaarden om aan te vragen kunnen erg van elkaar verschillen. Soms is het dus nodig om toe te schrijven aan een bepaald fonds of subsidie. Vakwerk!