Dringende oproep aan sociaal investeerders

SPIN – het netwerk van adviseurs in de filantropie hebben een manifest opgesteld om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties gaan omvallen vanwege de corona-crisis.

Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat maatschappelijke organisaties in deze coronacrisis het behoorlijk zwaar hebben.
En daarmee raakt het ook de kwetsbare mensen in onze samenleving: gezinnen in armoede, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kwetsbare jongeren en ouderen enzovoort enzovoort.

Maatschappelijke problemen zoals racisme, armoede, migratie zijn problemen die nu moeilijker te bestrijden zijn. Dit doet geen goed aan onze democratie en normen en waarden hebben het in deze crisis zwaar te verduren.

Lange termijn oplossingen zijn noodzakelijk, aldus dit manifest

Het is dus noodzakelijk om fors te investeren in maatschappelijke organisaties. Want zij bekommeren zich om de medemens die het nu extra zwaar hebben.
Daarom is het van belang dat sociaal investeerders, fondsen en subsidieverstrekkers in gezamenlijkheid gaan optrekken. Want samen bereik je meer!
Daarnaast dienen er lange termijn oplossingen te worden gecreërd zodat er voor de kwetsbare mensen in onze samenleving, een structurele positieve verandering kan plaatsvinden.

Het manifest roept op om actie te ondernemen:

  • Ga structureel de dialoog aan met maatschappelijke organisaties en betrek ze actief bij strategie- en beleidsontwikkeling;
  • Durf risico te nemen door ruimte te geven aan innovatie en zorg voor duurzame financiering van succesvolle interventies;
  • Werk effectief en vanuit gemeenschappelijke doelen samen om weeffouten in het maatschappelijk systeem aan te pakken;
  • Schaal succesvolle maatschappelijke initiatieven op en financier deze voor de langere termijn, onder meer door te investeren in capaciteitsversterking ter vergroting van de maatschappelijke impact en zelfredzaamheid van maatschappelijke organisaties;
  • Deel opgedane inzichten rondom maatschappelijke impact via platforms met elkaar, zodat je van elkaar kunt leren en geld zo efficiënt en effectief mogelijk wordt besteed.

Het hele manifest is hier te lezen