Professionaliseren met ondersteuning van een fondsenwerver

Goede initiatieven maar gebrek aan kennis en expertise

Ik zie het  vaak: stichtingen die goed zijn in wat ze doen. 
Het uitvoeren van de meest uiteenlopende projecten. Stuk voor stuk prachtige initiatieven, ontworpen door gedreven mensen.
Van een voedselbos tot stadspicknick met de buurt. Een beleeftuin, maatjesprojecten, kledingbanken en natuurlijk mooie initiatieven in tijden van corona.
Maar dan?
Het lukt ze maar niet om de volgende stap te maken. Ze komen vrijwilligers te kort, weten niet waar ze de financiering vandaan moeten toveren en beleid of een marketingplan? “Geen idee, hebben wij dat nodig dan?”

Tja, wat heb je eigenlijk nodig?

Allereerst is het belangrijk dat je de basis op orde hebt.
Een goed en up to date beleidsplan is altijd handig en ook nodig voor de aanvragen bij de financiers.
Dit plan is niet iets wat je één keer schrijft. Nee, het moet soms een upgrade krijgen. Het kan namelijk zijn dat je door nieuwe inzichten je focus misschien wilt verleggen.
Of dat het oude beleid eigenlijk niet zo goed werkt.

En dan heb je natuurlijk al die andere zaken die er toe doen en dat gaat van statuten, huishoudelijk reglement, belonings- en vrijwilligersbeleid, sociaal-marketing-plan, 
En heb je wel eens gedacht over een lange termijn financieringsplan? Want je kunt nog zoveel ideeën hebben, als je geen plan voorradig hebt waarin duidelijk wordt hoe en waar je financiën vandaan moet halen…tja… dan kom je niet ver.

In de commerciele wereld wordt veel gebruik gemaakt van het Canvas Model.
Dit model is een schematische weergave van je bedrijf, je doestelling, je verdienmodel en middelen.
Ook te gebruiken voor nonprofit!

Lukt het je toch niet?

Lukt het je niet omdat het je ontbreekt aan expertise of aan tijd?
Dan kun je altijd een fondsenwerver inschakelen. De FilantroTante bijvoorbeeld!
Ik ondersteun met name de kleinere stichtingen in Nederland. Samen stellen wij de documenten op, zorgen dat ze up to date zijn en streven naar de toekomstbestendigheid van jouw organisatie.