Moet je schenkinsbelasting betalen bij een donatie vanuit een fonds?

Best een bijzondere vraag en niet één waar ik mij ooit over gebogen heb. Vandaag doe ik dat dus wel.
Hoe zit het eigenlijk wanneer je een donatie ontvangt van een fonds?

De penningmeester van een organisatie had een aanzienlijk bedrag ontvangen vanuit diverse fondsen en was van mening dat de stichting over dat bedrag dus 25% schenkingsbelasting zou moeten betalen.
Een organisatie met een ANBI  status betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
En wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Vaak moet je organisatie wel aan specifieke voorwaarden voldoen.

Twijfel je nog? Neem dan contact op met de belastingdienst; zij kunnen je hierover alles vertellen.