Gerhard Sloet, lid van de Overijsselse Ridderschap, Gedeputeerde Staten van Overijssel en later ook landrentmeester van Twente, bouwde havezate De Oldenhof omstreeks 1635.

Na zijn dood in 1681 verkochten zijn erfgenamen De Oldenhof. Het landgoed wisselde daarna verschillende keren van eigenaar.