De stichting heeft ten doel het verwerven van oude vissersvaartuigen, in het bijzonder oude botters, pluten, schokkers, vollenhover bollen, bonzen, alsmede al hetgeen met de visserij te maken had, om een en ander in de vaart te brengen en te behouden.